درباره شرکت

_

مستندات قانونی

تاریخ تصویب قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در مجلس شورای اسلامی: 1389/09/28

تاریخ تأیید در شورای نگهبان: 1389/10/15

تصویب اساسنامه در هیئت وزیران: 1391/6/26(بشماره:166520/ت47164هـ)

تاریخ صدور موافقت‌نامه :1397/09/05 (به شماره 598088)

اولین مجمع عمومی :97/11/24

تأسیس نهایی تعاونی توسعه و عمران شهرستان مهدیشهر: در تاریخ 13 خرداد 1398 به شماره 1213 و شناسه ملی14008374546 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

پروانه تأسیس: تاریخ 1398/04/10 شماره98/2578/1460

افتتاحیه تعاونی: در تاریخ 13 شهریور 1399 با حضور معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما افتتاح گردید

دومین مجمع عمومی : 1401/08/19

_

لوگو تعاونی

لوگوي تعاوني با رعايت شاخصهاي مدنظر طراحي شد

از جمله اين شاخصها:

 • ٧پر بودن لوگو به نشانه ي هييت مديره 7 نفره تعاونیست و اينكه ماهيت لوگوي تعاونيها عرفاً ٧پر ميباشد.
 • چند الماني كه نشان از چند منظوره بودن فعاليتهاي شركت تعاوني است.
 • المان مكعب كه نشانه نظم و انظباط مجموعه ونیز به نشانه امور عمراني و چندمكعبي نشان از مجموعه سازي و تعدد فعاليت هاي عمراني است.
 • چرخدنده وسط كه نشان ازتحرک، پویایی و پروژهاي صنعتي دارد.
 • شمايل گل كه نشانه طراوت و شادابی و پروژه هاي كشاورزي است.
 • انتخاب رنگ مناسب و حجم دوار و دايره اي كه به لحاظ رواني نشان از تعامل و ارتباطات و ابعاد بين المللي شركت است.
 رنگ های بکار برده شده در لوگو تعاونی
 • رنگ خاکستری نماد امنیت ،حفاظت ،قابل اعتماد بودن و پایداری تعاونیست.
 • رنگ زرد که در مرکز لوگو قرار دارد نماد خوش بینی ،شادی و جلب توجه است .
 • اشکال دارای لبه صاف (مربع ،مثلث و…)نماد نظم، تعامل، ثبات و حرفه ای گرایی،بهینگی ونماد ابتکار و خلاقیت است.

در نهایت دایره بودن حالت کلی لوگو ،چند وجهی بودن آن  و کنار هم قرار گرفتن منظم این وجوه نشان از گستردگی تعاونی و همبستگی تمام اجزای آن دارد.

_

ماموریت و چشم انداز

به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان «شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.

_

تیم تعاونی

اداره امور تعاوني ، بر عهده هيأت مديره اي مركب از هفت نفر عضو اصلي و چهار نفرعضو علي البدل است . كه از بين اعضا يا سهامداران غير عضو با رعايت ماده 7 قانون تاسيس و شرايط اختصاصي شامل (1-دارا بودن حد اقل سن 25سال و حد اکثر سن70 سال. 2-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم 3-دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي (حد اقل مدرک تحصيلي کارداني ،براي افراد با سابقه مديريتي 4 سال در دواير دولتي ويا شرکت ها ، سازمانها و مؤسسات خصوصي، با حد اقل 100نفر عضو) ) براي مدت سه سال با رأي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اكثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند . انتخاب آنها حد اکثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.
هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيات مديره،يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي كنند.
هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب،براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هیأت مديره، فرد واجد شرايطي که دارای شرایط اختصاصی مذکور برای  هیئت مدیره و حداقل دوسال سابقه مدیریتی یا اجرایی نیز باشد را با رعایت ماده 7 قانون تاسیس، از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مدير عامل انتخاب كند. نصب و عزل و قبول  استعفاي مدير عامل و نظارت بر عملكرد و تعيين حدود و اختيارات،وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي باشد و انتخاب مجدد مدير عامل بلامانع است.

_

معرفی مدیران

 • محمد اصابتی رئیس هیئت مدیره
 • محمد ذوالفقاریانعضو و منشی جلسات هیئت مدیره
 • نجف علی انتظارینائب رئیس هیئت مدیره
 • محمد مهدی صلواتیانعضو اصلی هیئت مدیره
 • سید جلال الدین پور هاشمیعضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 • علی قادری چاشمیعضو اصلی و بازرس تعاونی
 • علیرضا کفاشعضو اصلی هیئت مدیره
 • ذوالفقار شهمیرزادی منشی و عضو اصلی هیئت مدیره