صفحه نخست

فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب:

من وقتی در وضع كشور خودمان نگاه می كنم، می بینم یكی از چیزهایی كه می تواند جلوی این بی عدالتی را به شكل منطقی و اصولی سد كند، همین كار تعاونی است. تعاون در كشور ما می تواند سرانگشت گره گشایی باشد. به نظر من، یكی از راه حلها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین كارهایی كه می تواند در این كشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، «تعاون» است. همین تعاون می تواند كشور را – بخصوص امروز – از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد. من با مسئولان كشور، بارها این را تكرار كرده ام و گفته ام كه نقطه ی بن بست شكنمان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو؛ و «تعاون» می تواند یك بازوی قوی در این راه باشد.

مقدمه

با عنایت به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور وجایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی برابرسیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 وبند 2 از اصل 43 قانون اساسی ، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش
مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری
در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی
اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر وبه منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی
به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونهزا (رانتزا)بودن آن، امکان
واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان «شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری
اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون
اساسی میباشند، تشکیل می گردد .شرکت تعاونی توسعه وعمران مهدیشهر نیزیکی از شرکت تعاونی هایست که برابر این قانون تشکیل شده که دراین گزارش
ضمن معرفی به اختصاربه بیان عملکرد وتوفیقات آن می پردازد .

اهداف

1)تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های مختلف اقتصادی و بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی به کلیه فعالیت های
اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونهزا (رانتزا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد.
2)بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان با ارتقاء سطح مشارکت عمومی و مردمی کردن اقتصاد.
3)بهمنظور ارتقاء سهم بخش تعاونی به (25)درصد اقتصاد ملی درراستای توسعه اشتغال پایدار و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش غیر دولتی با
اولویت تعاونی. ( طبق فرمایشات مقام معظم رهبری).

و امید داریم با توجه به تخصصی شدن کلیه کارها درکشور، ما نیز بتوانیم از توانمندیهای خود در راستای ارتقای سطح کیفی در اجرای پروژه ها در توسعه کشور
گامی برداریم

اهمیت وضرورت

با عنایت به شرایط اقلیمی ،جغرافیایی صنعتی ، فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی و…… شرایط ویژه وشاخص مردم شهرستان درامر مشارکت وکارهای عام المنفعه از
دیرباز تاکنون وهمچنین به منظور جلب مشارکت عمومی وتحقق اهداف تعاونیها بنابه تاکید فراوان مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصا مقام معظم
رهبری مبنی بر
گره گشایی مشکلات وگسترش عدالت درجامعه از طریق تعاونیها ، واگذاری امور به مردم وسهیم کردن آنان در رشد وآبادانی موطن خویش وبا
نقش پررنگ سرمایه گزاران بخش خصوصی در پروژه ها وطرحهای عمرانی ،اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ، 44ضرورت واهمیت وجود چنین تعاونیها در
شهرستانها دو صدچندان می گردد وبه همین لحاظ موثرین شهرستان مهدیشهر ،پابه میدان گذاشته وزمینه تشکیل وفعالیت شرکت تعاونی توسعه وعمران رادر
شهرستان مهدیشهر با ویژگیهاوشرایط خاص به شرح زیر فراهم آورده اند .

مختصر فرآیند شکل گیری تعاونی

در تاریخ 1389/09/28قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ودرتاریخ 1389/10/15درشورای
نگهبان تایید شد واساسنامه شرکت به صورت تیپ درتاریخ 1391 /6/26به شماره:/166520ت47164هـ درهییت وزیران به تصویب رسید واولین مجمع عمومی
شرکت تعاونی توسعه وعمران مهدیشهر در تاریخ 1397/11/24برگزارشد. در تاریخ 13خرداد 1398به شماره 1213و شناسه ملی 14008374546در اداره
ثبت شرکت ها به ثبت رسید. پروانه تأسیس شرکت نیزدر تاریخ 1398/4/10به شماره 1460/2578/98صادرگردیدو در تاریخ 13شهریور 1399با حضور معاون
محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت تعاونی رسما افتتاح وشروع به فعالیت نمود .و دومین مجمع عمومی نیز در تاریخ 1401/08/19
برگزارشد .

جوایز و عنوان ها

این تعاونی در اولین حضور خود در سال 1400و همچنین سالهای 1401و 1402جشنواره تعاونی های برتر استان سمنان در سه سال متوالی به
عنوان تعاونی برتراستانی انتخاب گردید.
اصلاح اساسنامه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی با اضافه شدن بند 10ذیل ماده 3اساسنامه که با طرح موضوع و مکاتبات این
تعاونی و اداره محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان درهیات وزیران مطرح و مصوب گردید و با دستور معاون اول رئیس جمهور
وقت، آقای جهانگیری ابلاغ گردید.

انتخاب تعاونی توسعه و عمران شهرستان مهدیشهر به عنوان دبیر مجمع تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی استان سمنان 

• پیشنهاد دهنده پویش ملی (من هم در توسعه عمران شهرم سهم دارم) برای تعاونی های توسعه عمران کشور
• دریافت لوح تقدیر از استانداران استان سمنان در سالهای 1400 و 1401 و 1402

•دریافت لوح تقدیر از فرماندار شهرستان مهدیشهر

•دریافت لوح تقدیر از شورای اسلامی شهر مهدیشهر

فعالیت های پژوهشی

1-طرح توجیهی فنی اقتصادی ، مطالعات اولیه مجموعه گردشگری ،تفریحی 106هکتاری
2-طرح توجیهی فنی ااقتصادی مطالعه اولیه کتشاف آهک معدن آهک
3-طرح توجیهی فنی ااقتصادی مطالعه کاشت وبرداشت ،فراوری گیاهان دارویی
4-طرح توجیهی فنی ااقتصادی مطالعه اولیه احداث کشتارگاه صنعتی دام سبک وسنگین
5-طرح پایش ورصد اشتغال کشور در شهرستان مهدیشهر با سفارش اداره کل تعاون ،کارورفا اجتماعی استان سمنان
6-مطالعات درخصوص طرحهای آینده که در دستور کار شرکت تعاونی قراردارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
-معدن شن و ماسه- احداث مجتمع صنعتی تولید نان- تولید سبزی و میوه خشک- احداث روستای تعاون- احداث شهرک ویلایی- احداث مجتمع مسکونی- احداث
مجتمع گردشگری کشاورزی درجزین- احداث مرکز دامداری متمرکز- احداث نیروگاه خورشیدی 100کیلوواتی و 1مگاواتی- احداث و ساخت شهرک صنفی- ایجاد
منطقه ویژه اقتصادی (رسته فنآوری و دانش بنیان)- مشارکت با شرکت های دانش بنیان و نوآور- راهبری و مشاوره شرکت های دانش بنیان و نوآور- خدمات مشاوره
و کار آفرینی به صورت مجازی و حضوری
.

پروژه ها

پروژه های انجامی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مهدیشهر

آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مهدیشهر را مطالعه بفرمایید

طرح وپروژه های پیش بینی شده برای آینده

1- مجموعه ورزشی و گردشگری تعاون:در نظر است با احداث مجموعه ورزشی و گردشگری تعاون در زمینی به وسعت 106هکتار واقع در منطقه گل رودبار
شهرستان مهدیشهر با قابلیت اشتغال حداکثری موجب کسب درآمد و ایجاد اشتغال پایدار گردد که این پروژه به جهت موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی مناسب در
جذب حداکثری گردشگر و رونق اقتصادی منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت. از کاربری های مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود :
-کمپ ورزشی بین المللی ( شامل کلیه ورزشها ) فروشگاه و نمایشگاه دایمی خود اشتغالی و توسعه کسب وکار- کافه رستوران عشایری همراه با اجرای آیینهای
سنتی و عشایری (نصب بزرگترین سیاه چادر عشایری در کشور) – خانه بازی و محل نگهداری کودک – باغ پرندگان و حیوانات اهلی – محل اجرای بازیهای ساحلی
و بومی محلی – سرای بزرگان -کافی شاپ و سرو انواع دمنوش و نوشیدنیهای ارگانیک – محل پذیرش و معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان – کمپ دایمی
،اقامتگاه عشایری و تولید فرآورده های لبنی- سوییت و آلاچیقهای سنتی اقامتی
2- کشتارگاه صنعتی دام سبک وسنگین در قطب دامپروری :طرح شامل ساخت یک مجموعه کشتارگاه صنعتی با ظرفیت کشتار روزانه 1000راس دام سبک و 100
راس دام سنگین می باشد.این مجموعه در زمینی به مساحت 4 هکتار ساخته خواهد شد بنای کشتارگاه شامل سالن کشتار، بسته بندی، سردخانه، موتورخانه، کارواش
و … در فضای تقریبی به مساحت 8000متر ساخته خواهد شد.تقریبا کل ماشین آلات مورد نیاز برای تجهیز کشتارگاه در داخل کشور تولید می شود. طرح درشهرستان
مهدیشهر یکی از شهرستان های استان سمنان است که در 15کیلومتری شمال شهر سمنان واقع شده است اجرا خواهد شد .
بیشترین سهم متوسط کشتـــار روزانه در دام سبک وسنگین مربوط به شهر مهدیشهر می باشد . گوسفند سنگسری یکی از مطرح ترین و باکیفیت ترین نژادهای
گوشتی ایران است که علاوه بر گوشت پتانسیل بالایی نیز برای تولید شیر و پشم نیز دارد. آمار و ارقام حاکی از این است که عشایر سنگسری همواره یکی از بهترین
بهره برداران از مراتع بوده اند. وجود ایلات و عشایر مختلف در شهرستان مخصوصا ایل سنگسری، این شهرستان را جزء مناطق مطرح دامداری و دامپروری کشور
تبدیل نموده است.
از نکات برتر طرح نسبت به طرح های مشابه می توان به : قابلیت بهره گیری از گوشت گوسفند سنگسری جهت برند سازی ،نزدیکی به بازار تقاضای کشتار دام
(دامداران استان) ،نزدیکی به استان تهران به عنوان بزرگترین بازار تقاضای گوشت تازه، همسایگی با استانهای شمالی کشوروقرار گرفتن در جاده ترانزیتی امام
رضا (ع) اشاره کرد .
فرآورده های اصلی تولیدی طرح شامل :گوشت بسته بندی
کله ،پاچه ، سیرابی وشیردان بسته بندی ،پوست ،پودر خون ،پودر استخوان خواهد بود .
3-معدن آهک شرکت تعاونی : استان سمنان یکی از استانهای بسیار غنی از مواد معدنی است ودر سالهای اخیر این موضوع توجه مقامات را به خود جلب نموده
است تا در جهت سرمایه گذاری بیشتر در این بخش حرکت کرده و اقتصاد معدنی را هر چه بیشتر رونق بخشند تا گامهای موثری در جهت رسیدن به خودکفایی
کشور برداشته شود و در اجرای سیاست سوق دادن اقتصاد مملکت به سوی اقتصاد غیر نفتی گامهای مورد توجهی در این استان برداشته شده است.
منطقه مورد نظر در 40کیلومتری غرب شهرستان دامغان قرار دارد.با توجه به نزدیکی محدوده به کارخانجات شهرستان های سمنان و دامغان آهک مورد نظر پس
از استخراج و حمل به عنوان مواد اولیه در کارخانجاتی از قبیل ایران فسفات ،کلران و کربنات کلسیم آهوان و کارخانجات مرتبط با ماده اولیه آهک در این مناطق قابل
استفاده می باشد
. منطقه اکتشافی مورد نظر در بخش مرکزی استان سمنان و در 40کیلومتری غرب شهرستان دامغان واقع شده است.که با روستا دروار به عنوان
مرکز دهستان تویه دروار 10 و با روستای صح 8 کیلومترفاصله دارد
.اصلی ترین و نزدیک ترین مرکز جمعیتی به محدوده اکتشافی روستاهای صح و دروار می باشنداز
لحاظ امکانات برق سراسری، نزدیک ترین برق سراسری به محدوده اکتشافی در 700متری و مربوط به شرکت سیمان تویه دروار می باشد
.همچنین نزدیکترین
مرکز توزیع سوخت گازوئیل در منطقه امیر آباد به فاصله 18کیلومتری محدوده(جایگاه امیریه) واقع شده است .
4-عناوین سایر طرحهاوپروژه های پیش بینی شده برای آینده شرکت تعاونی :
– معدن شن و ماسه- احداث مجتمع صنعتی تولید نان- تولید سبزی و میوه خشک- احداث روستای تعاون- احداث شهرک ویلایی- احداث مجتمع مسکونی- احداث
مجتمع گردشگری کشاورزی درجزین- احداث مرکز دامداری متمرکز- احداث نیروگاه خورشیدی 100کیلوواتی و 1مگاواتی- احداث و ساخت شهرک صنفی- ایجاد
منطقه ویژه اقتصادی (رسته فنآوری و دانش بنیان)- مشارکت با شرکت های دانش بنیان و نوآور- راهبری و مشاوره شرکت های دانش بنیان و نوآور- خدمات مشاوره
و کار آفرینی به صورت مجازی و حضوری

میزان اشتغال زایی

تعداد افراد شاغل شرکت تعاونی وپروژه های فعال تحت پوشش بالغ بر 60نفر تمام وقت می باشد که بیشترآنان ازافراد تحت پوشش نهادهای حمایتی یا معتادین
بهبود یافته استفاده شده است
.

تعداد اعضای تعاونی

تعداد اعضای شرکت تعاونی توسعه وعمران مهدیشهر 353نفر سهامی عام می باشند .

امتیازات تعاونی توسعه وعمران شهرستان مهدیشهر نسبت به دیگر شرکت ها و تعاونی ها 

این شرکت تعاونی با اینکه از نوع «سهامی عام» است و یک شرکت «غیر دولتی» به شمار می‌رود ولیکن بر خلاف تمام شرکتهای خصوصی و تعاونی دیگر، مسئولین آن (همانند شرکتهای دولتی) از طریق مراجع ذیربط قانونی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت دادگستری، واجا و ناجا) بایستی «احراز صلاحیّت» بشوند. لذا مدیرعامل و هیئت مدیره آن از معتبرترین مسئولین شرکتهای غیردولتی محسوب می‌شوند. تمایز مهم دیگر آن، رانتی (افزونه‌زا بودن) است که این تعاونی بزرگ بصورت قانونی از آن برخوردار است و می‌تواند از طریق مذاکره مستقیم (به منظور اقناع و توجیه مسئولین ذیربط به توانایی علمی و عملی شرکت و هم پیمانهای آن ) و با ترک تشریفاتی از قبیل مزایده و مناقصه و امثالهم، انواع پروژه‌ها و حتی ارکان تشکیلاتی دولتی را در اختیار خود بگیرد و در جایگاه آلترناتیو دولت و دستگاهها و امور ذیربط آن عمل نماید.

تمایز بعدی آن «فراگیری نامحدود» آنست یعنی این شرکت می تواند که تمامی اهالی شهرستان مهدیشهر را به عضویت خود در آورد و لذا ورود اهالی این شهرستان بدان، هیچ محدودیّت کمّی ندارد. «چند منظوره» بودن آن هم تمایز دیگری است که خدمات و فواید گسترده و متنوعی را برای اعضای خود فراهم خواهد ساخت. بویژه در ضریب ماتریسی با خلاقیتهای مدیریتی آن.

علاوه بر دو وظیفه قانونی شرکت در قبال «سود» و «کار» اعضای تعاونی، «خدمات ویژه» هم مجموعه‌ای از «فعالیتهای خلاقانه» و پر درآمد شرکت است تا سودآوری و کارآفرینی شرکت را بصورت تصاعدی، مضاعف سازند.

فعالیت تعاونی

فعاليت تعاوني، اجراي طرحها و پروژه ها در راستاي تحقق اهداف موضوع ماده (2) اساسنامه ، در چارچوب قوانين مندرج در ماده (1) قانون تأسيس مي باشد، مشروط به اينکه طرح داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي بوده و درصورت نياز به اخذ مجوز فعاليت از دستگاههاي ذيربط، مجوز آن دريافت شده باشد. موارد زير نيز جزء فعاليتهاي مجاز تعاوني تعيين ميشود.
1-انجام فعاليتهاي عمران و آبادي شهرها و روستاهاي شهرستان حوزه فعاليت و سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي مربوط
2-ايجاد و اداره واحدهاي اقتصادي، توليدي، توزيعي و خدماتي که مرتبط با تحقق اهداف تعاوني باشد.
3-خريد سهام بنگاههاي دولتي مستقر در شهرستان حوزه فعاليت از طريق مذاکره و مديريت آنها (موضوع تکليف هيأت واگذاري به عدم رعايت ترتيب مندرج در ماده (20) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي)
4-سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه اي شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصي (هلدينگ) و يا تشکيل شرکتهاي اقماري درصورت تصويب مجمع عمومي عادي
5-تملک اراضي دولتي ويا خصوصي در راستاي اجراي طرحهاي تعاوني و همچنين تملک اراضي واقع در بافتهاي فرسوده شهري و روستائي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي و استفاده از تسهيلات، قوانين مربوط به تملک اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري و روستايي در جهت اهداف تعاوني.
6-استفاده و بهره برداري از فعاليتها، طرحها، زمينها و املاک قابل واگذاري دولت در بخشهاي توليدي، توزيعي و خدماتي شهرستان که اگر برگزاري مزايده به صرفه و صلاح نباشد با تأييد يکي از کميسيونهاي دولت از طريق ترک تشريفات مزايده انجام خواهد شد.
7-مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاونيها.
8-انجام هرگونه معاملات از قبيل خريد و فروش، اجاره و نظاير آن و تملک اراضي، اموال منقول و غير منقول و تأمين نيازمنديهاي خود به طريق مقتضي و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاوني.
9-خريد اوراق بهادار براي مديريت منابع تعاوني.