برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی جهت تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل


اولین جلسه هیئت مدیره جدید شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مهدیشهر با حضور کلیه اعضاءهیئت مدیره و بازرسان منتخب مجمع عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مهدیشهر اولین جلسه هیات مدیره طبق دعوتنامه شماره 10/2751 در تاریخ 1401/08/21 آغاز و سپس درخصوص برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان مهدیشهر در تاریخ 1401/08/19  و نتایج انتخابات گزارشی داده شد و رئیس هیات مدیره قبلی از مدیرعامل ، کارکنان واعضای هیات مدیره بابت برگزاری مجمع باشکوه  تشکروقدردانی نمودند وسپس هریک از اعضای منتخب با اعلام رضایتمندی ، امیدواری نمودند با خط مشی برنامه ریزی شده کارهای سترگی برای شهرستان مهدیشهر صورت گیرد. آنگاه هیات مدیره وارد دستور کارجهت تعیین سمت گردید ودرنهایت پس از تبادل نظر آقای محمد اصابتی به سمت رئیس ، آقای نجفعلی انتظاری به سمت نایب رئیس ، آقای ذوالفقار شهمیرزادی به سمت منشی هیأت مدیره و آقایان علیرضا کفاش ، محمد ذوالفقاریان،  محمد مهدی صلواتیان و سید جلال الدین پورهاشمی به عنوان عضو هیات مدیره  انتخاب شدند.
آقای سید جلال الدین پورهاشمی فرزند غلامعلی با حفظ سمت عضو هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعاونی به مدت سه سال انتخاب گردیدند.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *