تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان سمنان و تعاونی توسعه وعمران شهرستان مهدیشهر ومرکز نوآوری وتوسعه تعاون ایران (منتا) در ایجاد وبهره برداری از مرکز نوآوری بخش تعاون منعقد گردید.


در آیین افتتاح مرکز نوآوری وتوسعه تعاون استان سمنان در هفته تعاون درشهرستان مهدیشهر ، با هدف ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت وفراهم نمودن بستر رشد وپرورش ایده های نو برمبنای دانش وایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی ، اشتغال وتجاری سازی محصولات تعاونی های نوبنیادپژوهشگران ، محققان ،ودانشجویان دربخش تعاون به منظور ایجاد وبهره برداری از مرکز نوآوری وتوسعه تعاون استان سمنان (منتا)، تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان سمنان به نمایندگی کاشانی مدیرکل وتعاونی توسعه وعمران شهرستان مهدیشهر به نمایندگی اصابتی رییس هیات مدیره وپورهاشمی مدیرعامل و مرکز نوآوری وتوسعه تعاون ایران (منتا )به نمایندگی صالحی راد منعقد ومبادله گردید.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *