مجری مرکزنوآوری وتوسعه تعاونی استان سمنان (منتا )


مرکزنوآوری و توسعه تعاون استان سمنان (منتا )درهفته تعاون با حضور فرماندارمهدیشهر ، مدیرکل تعاون، کار و ر فاه اجتماعی استان، اعضای هیت مدیره با اتفاق جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در شهرستان مهدیشهر با مجری گری شرکت توسعه وتعاون شهرستان مهدیشهر افتتاح گردید. مرکز نوآوری و توسعه تعاون (منتا): تسهیلگر یا پلی است میان بخش تعاون وتعاونی های فعال،اتحادیه های تعاونی، اتاق تعاون و سایر تشکل های بخش تعاون؛ زیستبوم نوآوری : شامل پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، استارتآپ ها و …که ستون های این پل، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است؛ و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، نهادهای پشتیبان آن هستند. رفت وآمد مستمر تعاون و نوآوری بر روی پل منتا مهمترین کارکرد آن است که بیشتر به وسیله ابزارهایی چون مراکز نوآوری و توسعه تعاون استانی و شتابدهندههای مستقر در منتا صورت میگیرد. در نهایت، ماحصل این رفتوآمدها، محصولات نوآورانهای خواهد بود که مهمترین کارکرد آنها در بخش تعاون است؛ و علاوه بر آنکه این ارزشهای خلق شدهی ناشی از تحقق هدف محوری توسعهی نوآوری در تعاون خواهد بود. مرکر نوآوری و توسعهی تعاون( منتا)، بر اساس نیازهای بخش تعاون کشور برای نوآوری و توسعهی متناسب با شرایط روز اجتماعی، و مدلها و فرآیندهای نوین کاری و در قالب شرکت تعاونی (حامیان توسعه اعتماد) تأسیس شده است. منتا میخواهد با تسهیلگری میان بخش تعاون و زیستبوم نوآوری کشور، بخش تعاون را توانمند سازد تا با بهرهگیری از امکانات و فرصتهای نوآورانه، خود را توسعه دهد و زمینههای رشد اقتصادی و اجتماعی اعضای خود و به تبع آن کشور را فراهم سازد. همچنین با تسهیل گری برای زیستبوم نوآوری، فرصتهای بالقوه و موجود در مفهوم تعاون، حوزه تعاون و بازار تعاونی کشور را در دسترس ایشان قرار داده و فعالیت در قالب تعاونی را ترویج می دهد. در این راستا مرکز نوآوری و توسعه تعاون استان سمنان نیز برای حمایت مجموعه های نوآور، فناور و استارت آپ ها در بخش تعاون با هدف نوآور نمودن فرآیند، ساختار سازمانی،مدیریت و بازار در بخش تعاون راه اندازی شده است.مرکز نوآوری و توسعه تعاون استان سمنان برای واحدهای مورد پذیرش، خدمات؛ استقرار، حمایت مالی از طرح ها، اینترنت، کارگاه تخصصی، شبکه سازی، تجاری سازی، تدوین مدل کسب و کار، مشاوره، آموزش در حوزه مدیریت کسب و کار و سایر خدمات عمومی را برای واحدهای فناور و نوآور مستقر فراهم می نماید.

پروژه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *