مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی


با عنایت به ظرفیت های بالای شهرستان مهدیشهر در زمینه صنعتی ، خدماتی و بهویژه گردشگری، در نظر است با ایجاد این مرکز به بهبود و پایداری کسب و کارهای خرد و کوچک، تسریع ایده، تجاری سازی ایده ها و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بستر تعاون کمک بسزایی انجام پذیرد.

پروژه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *